Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Municipi de Pinell

Present i passat del municipi de Pinell de Solsonès

 

El terme municipal de Pinell de Solsonès es troba a l’oest de la comarca del Solsonès, limita al Nord amb el municipi de Castellar de la Ribera, a l’est amb la serra de Torregassa que el separa del municipi d’Olius; al sud est limita amb Llobera, al sud limita amb la comarca de la Segarra amb els municipis de Biosca, Sanaüja i Torrefeta i Florejacs, al sud-oest limita amb la comarca de la Noguera amb el municipi de Vilanova de l’Aguda i al nord-oest limita amb la comarca de l’Alt Urgell  amb el terme municipal de Bassella.

El terme municipal de Pinell del Solsonès té 91,14 Km² i una altitud mitjana de 684 metres. On la població, 207 habitants l’any 2013, es troba dispersa per les diferents parròquies de Pinell, Madrona, Sant Climenç, Sallent de Solsonès i Miravé.

La població ha estat tradicionalment escassa (306 habitants el 1761, 460 habitants el 1789), encara que va registrar un augment espectacular el segle XIX fins un màxim de 1.083 habitants. El 1860 va començar a minvar, 728 habitants el 1900 i els darrers decennis s’ha accentuat greument el despoblament, 641 habitants el 1960, 357 habitants el 1975, fins arribar als 207 habitants del 2013, tot hi ser un municipi totalment disseminat es concentra la majoria de la població a les contrades de Sant Climenç i Miravé.

La via de comunicació més important del municipi és la carretera C149a que travessa el terme, amb trencalls a Miravé, Sant Climenç, Pinell i a Madrona, és la carretera de Solsona a Sanaüja, de la qual surten llargs camins.

La major part del terme municipal de Pinell del Solsonès són boscos, i en més petita proporció terres llaurades dedicades al conreu de cereals, majoritàriament blat i ordi. La ramaderia ha adquirit en els últims anys un paper important com a complement de l’agricultura, també s’han mantingut petites industries menestrals fins el nostres dies, però en l’actualitat només hi queda un petit taller dedicat a la mecanització de metalls.

El terme municipal de Pinell del Solsonès pertany al Solsonès, comarca que se situa a la zona central de Catalunya i que té per límits les comarques de la l’Alt Urgell, el Berguedà, el Bages, l’Anoia, la Segarra i la Noguera.

 

Clima i meteorologia

La zona està caracteritzada per un clima Mediterrani templat fresc, Mediterrani fresc, i presenta unes característiques continentals, amb hiverns i estius secs i amb primaveres i tardors plujoses i temperades. Cal tenir en compte que el municipi està situat entre el 500 i 1400 metres i per tant es pot produir certa variació de temperatures i humitat en funció de l’estrat.

Pel que fa al règim d’humitat, els índex d’humitat mensuals i anuals, la pluja de rentat, la distribució estacional de la pluviometria, el defineixen com Mediterrani sec- Mediterrani humit. Les precipitacions oscil·len entre 500mm i 600 mm anuals.

En quant a temperatures, l’hivern fred (mitjana entre 5º i 10º) corresponen a tres mesos, i l’estiu no és gaire calorós, amb temperatures subestivals (entre 15º i 20º) de juny a setembre. Amés altitud, les temperatures baixen  i les precipitacions augmenten, però no es disposa de dades concretes que permetin precisar més sobre aquesta variació.

Les dades sobre la meteorologia del municipi de Pinell del Solsonès s’han obtingut de les següents fonts: el Servei Meteorològic de Catalunya, concretament de l’anuari meteorològic 2001,2002 i 2003 de l’estació de Lladurs, i del Sistema d’informació Geogràfica del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Es considera que les dades de l’estació de Lladurs són representatives de la zona que s’analitza, tot i que el municipi està situat més al Sud és el que més coincideix per factors com l’altitud (Pinell del Solsonès  a 684 m i Lladurs a 750m).

 

El municipi de Pinell del Solsonès està format per cinc parròquies, Pinell, Madrona, Sant Climenç, Sallent de Solsonès i Miravé:

Pinell

Madrona

Sallent de Solsonès

Sant Climenç

Miravé