Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Retribucions càrrecs electes i grups municipals

El ple celebrat el dia 17 de juny de 2015 va acordar per unanimitat les següents retribucions als càrrecs electes:

Alcalde

Benjamí Puig i Riu, retribució anual bruta de 6.199,38 € distribuïda en dotze pagaments mensuals amb una dedicació del 50% de la jornada laboral.

L’import d’aquesta retribució ha estat subvencionat anualment per les convocatòries del Departament de Governació i Relacions Institucionals d’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Regidors

Els regidors no perceben cap pagament en concepte de retribució per jornada laboral. No obstant, es va acordar per unanimitat que cada membre del ple percebi una indemnització és de 50 € per cada assistència a una sessió plenària.

Així mateix, es va determinar que en concepte de despeses de quilometratge es cobrarà 0,25 € per quilòmetre (dels quals 0,19 € no estan subjectes a retenció i 0,04 € estan subjectes al 15% de retenció de IRPF o el percentatge que legalment pertoqui en cada moment).

Acta de 27.06.2019 (.pdf)

Anunci del BOP de retribucions de càrrecs electes (.pdf)

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)