Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Retribucions càrrecs electes i grups municipals

El ple celebrat el dia 29 de juny de 2023 va acordar per unanimitat les següents retribucions als càrrecs electes:

Alcalde

Benjamí Puig i Riu, retribució anual bruta de 1.942,45 € distribuïda en dotze pagaments mensuals amb una dedicació del 75% de la jornada laboral.
Part d’aquesta retribució ha estat subvencionat anualment per les convocatòries del Departament de Governació i Relacions Institucionals d’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Regidors

Els regidors no perceben cap pagament en concepte de retribució per jornada laboral. No obstant, es va acordar per unanimitat que cada membre del ple percebi una indemnització és de 70 € per
cada assistència a una sessió plenària.
Així mateix, es va determinar que en concepte de despeses de quilometratge es cobrarà 0,35 € per quilòmetre subjectes al percentatge que legalment pertoqui en cada moment.

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)