Ordenances fiscals

En aquest apartat podeu trobar les ordenances fiscals vigents de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.

Ordenança fiscal IBI

Ordenança fiscal IAE

Ordenança fiscal IVTM

Ordenança fiscal ICIO

Ordenança fiscal ICIO Modificació

Ordenança fiscal TOVP

Ordenança fiscal Neteja Parceles

Ordenança fiscal Taxa prestació servei de recollida de residus.

Ordenança fiscal Taxa atorgament de llicències urbanístiques

Ordenança fiscal Taxa dret examen