Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ENQUITRANAMENT DEL CAMÍ DE SALLENT

DIMECRES 27 SETEMBRE 2023

L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha finalitzat les obres d’enquitranament del Camí de Sallent. Ja que és un camí d’interès preferent per al desenvolupament del municipi, que uneix els pobles de Sant Climenç i Sanaüja i per tant el municipi de Pinell de Solsonès amb la comarca de la Segarra.
L’obra ha tingut una durada de cinc mesos, en els que s’ha portat a terme les següents actuacions:


- Enquitranat 5 km de camí amb una amplada de 4,5m.
- Perfilat de cunetes i formigonat de 450 m lineals de cuneta americana
transitable.
- Construcció de passos transversals.
- Col·locació de senyalització vertical i pintat de senyalització horitzontal lateral.

Aquesta actuació ha tingut un cost total de 409.498 €, finançat amb un ajut del
PUOSC del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, de
335.551,55€ i amb fons propis de l’ajuntament.