Tràmits

La bústia de lliurament de facturació per a les AAPP catalanes, és un portal Web de lliure accés que permet als proveïdors de les AAPP adscrites al servei, la tramesa de factures i annexos dirigides a aquestes.

Si bé la funcionalitat per a les diferents AAPP adscrites al servei és idèntica, aquestes poden personalitzar l’aspecte de les diferents pàgines del servei. En aquest manual s’usa la visualització per defecte i un logotip d’entitat fictícia.
Els proveïdors hauran de ser capaços de generar i firmar les seves factures, usant el format establert per les AAPP receptores.

A dia d’avui aquestes han decidit l’ús del format promogut pel MITyC conjuntament amb el MEyH, denominat factura-e. Poden obtenir tots els detalls tècnics del mateix, així com aplicacions de generació i validació de l’esmentat format en la web http://www.facturae.es

Podeu descarregar el manual d’usuari d’e-factura des d’aquest enllaç: Manual d’usuari e-Factura

Seu electrònica

Si requereixes realitzar una instància, un suggeriment o queixa, una notificació electrònica, una factura electrònica o concertar una cita amb un càrreg electe, pots fer-ho a través del nostre perfil a la seu electrònica:

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRONICA

Documentació oficial editable

Sol·licitud d’atorgament de subvencions (.pdf)

Autorització o revocació de notificació electrònica (.pdf)

Anunci d’aprovació definitiva de les bases de les subvencions 2017:

Anunci BOP d’aprovació definitiva bases subvencions 2017 (.pdf)

Consulta el procediment administratiu per autoritzar o revocar la notificació electrònica:

Procediment Administratiu de les Administracions Públiques (.pdf)

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interesa que es descarregui.)