Reparació superficial de paviment de la pista poliesportiva de Sant Climenç

Durant el mes d’agost, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha portat a terme l’obra de reparació superficial del paviment de la pista esportiva de Sant Climenç, ja que aquesta es trobava molt malmesa pel pas del temps. Aquesta actuació ha estat possible gràcies al suport del Consell Català de l’Esport amb una subvenció de 13.626,50 €

La pista es trobava amb un estat lamentable, ja que degut a l’acció de l’aigua i del gel, s’havia anat pelant i exfoliant, i conseqüentment,  havia perdut bona part de la seva funcionalitat comportant un perill per la pràctica de qualsevol esport i/o activitat lúdica que s’hi vulgues realitzar.

Des de l’ajuntament s’ha considerat necessari portar a terme una reparació integral de la pista. Les actuacions que s’hi han realitzat són les següents:

Neteja en profunditat de la superfície i segellat, aplicació de resines d’alta qualitat d’impermeabilització, aplicació d’autoanivellant per regularitzar la superfície i per últim, pintat total de la pista.

Amb el procés de reparació utilitzat, s’evitaran futures ruptures de la superfície produïdes per la filtració d’aigua, assegurant així, la reparació eficient i duradora de la pista.