Programa d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida 2017-2018-2019.

La Diputació de Lleida, ha resolt atorgar-nos l’ajut per la convocatòria del Programa d’arrendaments i subministraments per l’anualitat 2017.

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 07/2018, en sessió de caràcter ordinari del dia 5 de març de 2018, i d’acord amb el que disposa l’article 11 de les Bases reguladores del Pla d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, aprovades pel Ple de la Corporació de 19 de maig de 2017, ha acordat aprovar la resolució de la convocatòria del Pla d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019, i en conseqüència la concessió d’un ajut a l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per import de 6.382,16 euros en l’anualitat 2017.

Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

 

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2018_54_1992

http://www.diputaciolleida.cat/