Pla de manteniment de camins de titularitat municipal, per a l’anualitat 2016.

La Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 27, de 31/07/2017, va resoldre atorgar un ajut de 4.920,00 € per tal de portar a terme l’actuació de manteniment i conservació de la xarxa viària municipal 2017, d’acord amb les bases.
Aquesta actuació ha permès engravillar els camins d’interès municipal que ho requerien degut al mal estat en que es trobaven pel pas diari de vehicles i les inclemències del temps.

Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

http://www.diputaciolleida.cat/