Una vintena de veïns i veïnes de Pinell van assistir a la jornada participativa organitzada pel Consell Comarcal al municipi.

El passat 13 de gener, el local social de Sant Climenç va acollir 22 veïns i veïnes del municipi, els quals van traslladar les seves inquietuds i propostes de futur en clau comarcal.

La trobada es va estructurar en dues parts. En la primera part, més de caire informatiu, es van detallar les competències i funcionament del Consell Comarcal i, en la segona, de caire més participatiu, els assistents van formular 26 propostes de millora.

Agraïm la participació dels veïns i veïnes del municipi.