L’Ajuntament de Pinell de Solsonès, ha finalitzat les obres de condicionament i pavimentació de diversos camins del municipi que van a masies habitades, objectiu que tenia previst l’equip de govern i s’ha pogut materialitzar.

Ha estat l’obra més ambiciosa que s’ha fet mai al municipi, i era molt demanada pels veïns/es. En total s’han pavimentat 13 camins, que van a 15 masies, amb una longitud total de 9.416,44 m. L’actuació ha tingut un cost de 596.804,02 € i s’ha pogut finançar mitjançant recursos propis de l’ajuntament, l’aportació dels veïns/es interessats i una subvenció de la Diputació de Lleida.

La certificació del final d’obra ha estat aprovada al Ple ordinari de 27 de maig de 2021, a partir d’aquesta data comencen a comptar els 2 anys de garantia per si sorgeix algun desperfecte o incidència.

Pel municipi és molt important tenir una infraestructura viària en condicions, ja que som un municipi molt disseminat i patim molt la despoblació, i creiem que és un incentiu perquè la gent vulgui quedar-s’hi a viure. Al mateix temps, remarcar que també és una obra sostenible, atès que el pressupost anual que destina el consistori a l’arranjament dels camins, és molt elevat i amb aquesta actuació s’aconseguirà un estalvi important en els pressupostos dels anys venidors.