Un any més s’ha portat a terme la tradicional aixecada del pi, acte emblemàtic de la festa major, que consisteix en seleccionar el pi més adient del bosc per plantar-lo al poble.

Mitjançant cordes i força de braços s’enlaira el tronc pelat engalanat amb una senyera a la seva copa  fins a tenir-lo ben encaixat.

L’arbre plantat substituirà el que durant un any ha presidit la plaça del poble.

Es tracta d’una tradició estretament vinculada al món rural, duta a terme com a ritual per a la veneració dels esperits de la naturalesa, amb l’objectiu d’aconseguir, a partir del sacrifici d’un arbre, un any de prosperitat i abundància.  Al llarg dels segles aquest significat ha anat evolucionant, però sempre mantenint-se com un acte festiu on el vincle entre l’home i la naturalesa és l’element central.

Com a curiositat, explicar que antigament amb el valor econòmic de la fusta de l’arbre extret, es pagava una bona part de la festa, actualment és un fet anecdòtic.