Durant el mes d’abril, es va dur a terme una tallada de les rames dels arbres que ocupaven part de la calçada en diverses vies del municipi.

Aquesta actuació es va considerar prioritària pel perill que comportava tant per la visibilitat dels vehicles, com pel contacte de les rames amb la maquinaria voluminosa.

Anualment, s’aniran portant a terme aquestes actuacions en diverses vies del municipi per minimitzar els riscos de perillositat pels usuaris de la via.

Al mateix temps, es va desbrossar totes les carreteres municipals, com cada any.