L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS POTENCIA LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES AL MUNICIPI

Amb l’objectiu de potenciar la implantació de les energies renovables, durant l’any 2015, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha promogut una línia d’ajuts per impulsar la instal·lació o millora de sistemes d’aprofitament d’energia solar a les masies ubicades al TM de Pinell de Solsonès, mitjançant la col·locació de plaques solars tèrmiques.

L’Ajuntament ha decidit promoure aquestes subvencions per tal de potenciar l’estalvi energètic i el respecte al medi ambient, amb la voluntat d’anar substituint progressivament, el consum de combustibles fòssils per energies verdes i així contribuir a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.

L’import total dels ajuts atorgats ha estat de 16.000,00 euros que el consistori ha pagat amb fons propis i amb els quals s’ha pogut finançar aproximadament, un 60% del cost de les instal·lacions.