Avís legal

Benvingut a la pàgina web www.pinelldesolsones.cat

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que el www.hcg.es és un domini de l’empresa Ajuntament de Pinell de Solsonès amb domicili social Casa Consistorial 25286 Sant Climenç de Pinell telèfon +34973483922, CIF. P-2520700-B.

2- NORMES D’UTILITZACIÓ

Com a usuari d’aquesta WEB, ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

L’Ajuntament de Pinell de Solsonès no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervincles.

5 – POLÍTICA DE PRIVADESA I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de Vè. certes dades de caràcter personal, necessaris per poder atendre la petició d’informació que ens sol·liciti, concretament en el formulari de CONTACTE.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades subministrades per Vè., quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, titularitat de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol•licita.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, qui assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de legislació aplicable.

Vè. ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què Vè. ens manifesti el contrari.

En qualsevol moment Vè. pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a l’Ajuntament de Pinell de Solsonèsm Casa Consistorial 25286 Sant Climenç de Pinell. També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a ajuntament@pinelldesolsones.cat.

6 – POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta web sols gestiona cookies de tipus tècnic.

Ajuntament de Pinell de Solsonès mitjançant el seu web, utilitzarà “cookies” quan l’usuari navegui per la nostra web. Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.