Avís legal

Benvingut a la pàgina web www.pinelldesolsones.cat

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1- IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que el www.hcg.es és un domini de l’empresa Ajuntament de Pinell de Solsonès amb domicili social Casa Consistorial 25286 Sant Climenç de Pinell telèfon +34973483922, CIF. P-2520700-B.

2- NORMES D’UTILITZACIÓ

Com a usuari d’aquesta WEB, ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, li informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

L’Ajuntament de Pinell de Solsonès no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervincles.

5 – POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta web sols gestiona cookies de tipus tècnic.

Ajuntament de Pinell de Solsonès mitjançant el seu web, utilitzarà “cookies” quan l’usuari navegui per la nostra web. Les “cookies” s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’Usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.