El Ple extraordinari de data 28 de gener de 2015, ha aprovat inicialment, les següents bases:

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la instal•lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de Solsonès.

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a l’adquisició de motobombes per a extinció d’incendis al TM de Pinell de Solsonès.

Els ajuts es podran demanar un cop transcorregut el període d’exposició publica, i un cop dictat el decret de convocatòria.

Terminis:

Disposareu d’un termini de 3 mesos per sol•licitar l’ajut per a la instal•lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar, a comptar des del dia que es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPLL) o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La convocatòria també es publicarà en aquesta pàgina web.

Disposareu d’un termini de 2 mesos per sol•licitar l’ajut per a l’adquisició de motobombes per a extinció d’incendis, a comptar des del dia que es publiqui la convocatòria al BOPLL o al DOGC. La convocatòria també es publicarà en aquesta pàgina web.

Si desitgeu consultar els documents els poder veure fent clic aquí.