S’ha publicat l’aprovació inicial del següent projecte i memòria valorada:

 

Projecte revisat – Separata Fase 2 – Rehabilitació planta primera de l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals.

Anunci de l’aprovació inicial del projecte 

 

Memòria valorada de rehabilitació de l’església de Sant Climenç.

Anunci de l’aprovació inicial de la memòria valorada