La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en data 26 de setembre de 2018, ha resolt atorgar-nos un ajut per finançar les despeses per publicacions periòdiques, per import de 531,65 euros.

Aquesta subvenció ha permès finançar part de l’actuació de maquetació i impressió del full informatiu de Pinell de 2018.

Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

http://www.diputaciolleida.cat/

http://www.fpiei.cat/