La Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en data 26 de setembre de 2018, ha resolt atorgar-nos un ajut per finançar les despeses per equipaments culturals (béns mobles), per import de 800,00 euros.

Aquesta subvenció ha permès finançar part de l’adquisició de 30 cadires i 3 taules per a la sala polivalent de Sant Climenç.

Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

http://www.diputaciolleida.cat/

http://www.fpiei.cat/