Projectes i memòries

 

Memòria de rehabilitació interior de l’església de Sant Climenç de Pinell (2016) (.zip)

Memòria dels treballs de manteniment de la xarxa de camins municipals de Pinell de Solsonès (2017) (.pdf)

 

Projecte actuacions en camins forestals 2017 – Gestió forestal sostenible Ajuntament (.pdf)

Projecte modificat i signat actuacions en camins forestals 2017 – Gestió forestal sostenible Ajuntament (.pdf)