Projectes i memòries

Memòria de rehabilitació interior de l’església de Sant Climenç de Pinell (2016) (.zip)

Memòria dels treballs de manteniment de la xarxa de camins municipals de Pinell de Solsonès (2017) (.pdf)

Projecte actuacions en camins forestals 2017 – Gestió forestal sostenible Ajuntament (.pdf)

Projecte modificat i signat actuacions en camins forestals 2017 – Gestió forestal sostenible Ajuntament (.pdf)

Projecte bàsic i d’execució de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol (segona fase) a la comarca del Solsonès (.pdf)

Projecte bàsic i d’execució de les obres de pavimentació del camí d’interès comarcal CIC-66, camí de Madrona a Cavallol (tercera fase) a la comarca del Solsonès (.pdf)

Memòria valorada, manteniment i conservació de la xarxa viària municipal 2017 (.pdf)

Memòria valorada del manteniment de la xarxa de camins municipals de Pinell de Solsonès (.pdf)

Memòria valorada, manteniment i conservació de la xarxa viària municipal 2018 (.pdf)

Memòria valorada dels treballs de gestió i manteniment del verd a la xarxa de camins municipals de Pinell de Solsonès (.pdf)

Memòria Projecte Simplificat actuacions al camí de Sallent per millorar l’accés dels vehícles d’extinció d’incendis (.pdf)