Registre de planejament urbanístic de Catalunya

 

Document unitari

Document unitari

Resolucions vía administrativa

Acord

Documentació ambiental

Informe de sostenibilitat ambiental

Memòria ambiental

Normativa

Normes urbanístiques

Plànols d’informació

I.00. Informació. Suspensió de llicències

I.00. Situació. Masies i cases rurals

I.01. Informació. Cobertes del sòl

I.02. Informació. Hidrografia, xarxa d’aigua i electricitat

I.03. Informació. Xarxa elèctrica, aigua, carreteres i camins

I.04. Informació. A-1, A-2, B-1, B-2

I.05. Informació. A-3, A-4, B-3, B-4

I.06. Informació. B-5, C-5

I.07. Informació. C-1, C-2, D-1, D-2

I.08. Informació. C-3, C-4, D-3, D-4

I.09. Informació. E-2, F-2

I.10. Informació. E-4

I.11. Informació. Sòl urbà. Nucli de Sant Climenç

I.12. Ordenació ambiental instal·lacions telefonia mòbil-telecos. Línia telefònica

I.12. Ordenació ambiental instal·lacions telefonia mòbil-telecos

I.13. Informació. Patrimoni

Plànols d’ordenació

O.01. Ordenació A-1

O.02. Ordenació A-2

O.03. Ordenació A-3

O.04. Ordenació A-4

O.05. Ordenació B-1

O.06. Ordenació B-2

O.07. Ordenació B-3

O.08. Ordenació B-4

O.09. Ordenació B-5

O.10. Ordenació C-1

O.11. Ordenació C-2

O.12. Ordenació C-3

O.13. Ordenació C-4

O.14. Ordenació C-5

O.15. Ordenació D-1

O.16. Ordenació D-2

O.17. Ordenació D-3

O.18. Ordenació D-4

O.19. Ordenació E-2

O.20. Ordenació F-2

O.21. Ordenació. Sòl urbà. Nucli de Sant Climenç

O.22. Fitxes PAU-1 PMU-1 PMU-2

Catàleg

Catàleg de masies i cases rurals

Catàleg de protecció del patrimoni

 

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)