Normativa municipal i ordenances

Ordenances reguladores

En aquest apartat podeu trobar les ordenances reguladores de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.

Ordenança reguladora del registre d’unions estables de parella

Ordenança reguladora de l’Administració electrònica

Ordenança reguladora de la factura electrònica 

Ordenança reguladora preu públic ocupació i utilització dels camins de titularitat municipal 

Ordenances fiscals

En aquest apartat podeu trobar les ordenances fiscals vigents de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès.

Ordenança fiscal IBI

Ordenança fiscal IAE

Ordenança fiscal IVTM

Ordenança fiscal ICIO

Ordenança fiscal ICIO Modificació

Ordenança fiscal TOVP

Ordenança fiscal Neteja Parceles

Ordenança fiscal Taxa prestació servei de recollida de residus.

Ordenança fiscal Taxa atorgament de llicències urbanístiques

Ordenança fiscal Taxa dret examen

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)