Decrets d’alcaldia de l’any 2018

 

Decret d’alcaldia núm. 1/18, de data 8 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 2/18, de data 9 de gener de 2018, de donar-nos per assabentats de la tinença d’un poni per activitats lúdiques a la finca Xarpell del TM de Pinell de Solsonès, el titular del qual és el Sr. Jaume Nieto Utrera.

Decret d’alcaldia núm. 3/18, de data 16 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

Decret d’alcaldia núm. 4/18, de data 17 de gener de 2018, de modificació del titular de la tinença d’un poni per activitats lúdiques a la finca Xarpell a favor de Casa Xarpell SL, i donar-nos per assabentats.

Decret d’alcaldia núm. 5/18, de data 17 de gener de 2018, d’iniciació de l’expedient de declaració de baixa d’ofici per inscripció indeguda en el padró municipal.

Decret d’alcaldia núm. 6/18, de data 23 de gener de 2018, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.