Decrets d’alcaldia de l’any 2016

 

Decret d’alcaldia núm. 1/16 de data 8 de gener de 2016, de revocació definitiva de l’ajut concedit per import de 2.000 euros, al Sr. Ramon Ramon Caelles, per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 2/16 de data 8 de gener de 2016, de revocació definitiva de l’ajut concedit per import de 2.000 euros, al Sr. Arnau Valero Walters, per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 3/16 de data 11 de gener de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 4/16 de data 13 de gener de 2016, d’atorgament d’un ajut econòmic de 60 euros a COFESTAS, per tal de col·laborar en les despeses de l’organització de la Festa de Sant Antoni Abat 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 5/16 de data 13 de gener de 2016, d’atorgament d’una col·laboració econòmica de 150 euros al Consell Comarcal del Solsonès, destinats al finançament de la Xarxa transversal d’educació.

 

Decret d’alcaldia núm. 6/16 de data 14 de gener de 2016, de revocació definitiva de l’ajut concedit al Sr. Jaume Vendrell Vilaseca, per import de 2.000 euros, per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 7/16 de data 15 de gener de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents al Sr. Florenci Rosells Capdevila, per al vehicle amb matricula L-2375-L.

 

Decret d’alcaldia núm. 8/16 de data 19 de gener de 2016, d’atorgament d’un ajut econòmic de 120 euros a la ZER El Solsonès, per tal de sufragar una part de les despeses derivades de la celebració de les jornades literàries de la ZER El Solsonès, dels alumnes de l’Escola Sant Climenç.

 

Decret d’alcaldia núm. 9/16 de data 20 de gener de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Joan Llorens Casafont, per al vehicle amb matricula L-1882-O.

 

Decret d’alcaldia núm. 10/16 de data 20 de gener de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Francesc Torra Bernaus, per al vehicle amb matricula L-2114-M.

 

Decret d’alcaldia núm. 11/16 de data 20 de gener de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Jose Cabo Parcerisa, per al vehicle amb matricula L-6399-O.

 

Decret d’alcaldia núm. 12/16 de data 22 de gener de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 13/16 de data 22 de gener de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 14/16 de data 2 de febrer de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Jaume Llorens Patau, per a la motocicleta marca BMW, model K75, amb matricula B-9742-HG, matriculada el dia 23 de maig de 1986.

 

Decret d’alcaldia núm. 15/16 de data 3 de febrer de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, a la Sra. Rosaura Folch Puigpiqué per al vehicle amb matricula 3522-GGL.

 

Decret d’alcaldia núm. 16/16 de data 4 de febrer de 2016, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Gas Natural Servicios SDG, SA

 

Decret d’alcaldia núm. 17/16 de data 4 de febrer de 2016, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada per la Sra. Mª Pilar Bielsa Martin, per la tinença d’un ruc amb número de passaport equí 724909000005774.

 

Decret d’alcaldia núm. 18/16 de data 9 de febrer de 2016, d’atorgament d’un ajut de 30,00 € a la ZER del Solsonès, en concepte d’ajut per despesa telefònica corresponent a la gestió econòmica del 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 19/16 de data 5 de febrer de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 20/16 de data 11 de febrer de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, a la Sra. Rosaura Folch Puigpiqué per al vehicle, model Malaga 1,5, amb matricula L-5325-N, matriculat el dia 10 de febrer de 1988.

 

Decret d’alcaldia núm. 21/16 de data 11 de febrer de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Florenci Cases Oliva per al vehicle marca SEAT FIAT, model PANDA 40, amb matrícula B-7460-GC, matriculat el dia 23 de març de 1984

 

Decret d’alcaldia núm. 22/16 de data 12 de febrer de 2016, d’habilitació com a Secretari-Interventor accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, a partir i amb efectes del dia 15 de febrer de 2016 i fins a la reincorporació de la Secretària Interventora titular, al Sr. José Antonio Romero Tomás (NIF 77733145E), Secretari-Interventor del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 23/16 de data 12 de febrer de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 24/16 de data 15 de febrer de 2016, d’adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Lleida.

 

Decret d’alcaldia núm. 25/16 de data 18 de febrer de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Josep Antoni Algué Garriga per a la motocicleta model Sarab 125, amb matrícula L-4164-I, matriculada el dia 17 de desembre de 1981.

 

Decret d’alcaldia núm. 26/16 de data 19 de febrer de 2016, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Adalberto Morinigo Medina, per la tinença de 6 ànecs, 20 gallines, 5 pollastres i 4 porcs per autoconsum.

 

Decret d’alcaldia núm. 27/16 de data 19 de febrer de 2016, d’acceptació de comunicació ambiental presentada per la Sra. Mª Pilar Bielsa Martín, per la tinença d’1 porc, 5 conilles reproductores, 1 mascle i les seves futures cries, 6 gallines ponedores i 4 pollastres per autoconsum.

 

Decret d’alcaldia núm. 28/16 de data 23 de febrer de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 29/16 de data 23 de febrer de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents al Sr. Jordi Miro Tutuach per al vehicle Land Rover, model Santana 109 Super, amb matrícula B-5796-FW, matriculat el dia 21 de setembre de 1983.

 

Decret d’alcaldia núm. 30/16 de data 23 de febrer de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents al Sr. Jordi Miro Tutuach per al vehicle Renault, model Renault-4 Furgoneta, amb matrícula B-2416-GS, matriculat el dia 17 d’abril de 1985.

 

Decret d’alcaldia núm. 31/16 de data 29 de febrer de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents al Sr. Meliton Garriga Sabata per al vehicle Daihatsu, model Feroza, amb matrícula B-8643-LM, matriculat el dia 4 de juliol de 1990.

 

Decret d’alcaldia núm. 32/16 de data 29 de febrer de 2016, d’aprovació de la liquidació del Pressupost General de 2015.

 

Decret d’alcaldia núm. 33/16 de data 1 de març de 2016, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Energia SAU.

 

Decret d’alcaldia núm. 34/16 de data 1 de març de 2016, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Distribucion Electrica SL.

 

Decret d’alcaldia núm. 35/16 de data 1 de març de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 36/19 de data 1 de març de 2016, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Energia XXI.

 

Decret d’alcaldia núm. 37/16 de data 2 de març de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents al Sr. Lluís Ribera Pallisa per al vehicle Mixte tot terreny, marca Santana, amb matrícula B-3162-LF, matriculat el dia 28 de març de 1990.

 

Decret d’alcaldia núm. 38/16 de data 2 de març de 2016, de concessió d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents al Sr. Josep Maria Ribera Creus per al vehicle Land-Rover, model Santana 88 Diesel, amb matrícula L-0673-I, matriculat el dia 3 de juny de 1981.

 

Decret d’alcaldia núm. 39/16 de data 4 de març de 2016, de declaració del desistiment del Sr. Ramon Viladrich Auguets de l’expedient instruït per llicència d’obres per portar a terme el Projecte d’obres per a la instal·lació d’una explotació porcina d’engreix a la finca El Solé del TM de Pinell.

 

Decret d’alcaldia núm. 40/16 de data 7 de març de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 41/16 de data 10 de març de 2016, de concessió de llicència d’obres al Sr. Xavier Ramellat Angrill per a executar les obres de reforma de la cuina vella del foc a terra a la Casanova de Pinell.

 

Decret d’alcaldia núm. 42/16 de data 14 de març de 2016, de concessió de llicència d’obres al Sr. Francesc Torra Jounou per l’execució del projecte d’ampliació productiva de l’explotació porcina d’engreix existent a la finca Rossells, amb la construcció d’una nova nau.

 

Decret d’alcaldia núm. 43/16 de data 16 de març de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 44/16 de data 17 de març de 2016, d’autorització del pas de les línies elèctriques per vies de titularitat municipal en la forma i llocs expressament descrits en el projecte presentat per Casa Xarpell SL, als únics efectes de procedir al soterrament de les mateixes.

 

Decret d’alcaldia núm. 45/16 de data 17 de març de 2016, de concessió d’una pròrroga de la llicència d’obres per un termini de divuit mesos per portar a terme la finalització de les obres per la instal·lació d’una explotació porquina d’engreix a la Finca Sató, de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 46/16 de data 29 de març de 2016, de concessió de llicència d’obres a Finca Gepils SL per a executar les obres de repàs de la teulada de les corts i el corral de la masia anomenada Casa Gepils.

 

Decret d’alcaldia núm. 47/16 de data 31 de març de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 48/16 de data 31 de març de 2016, de canvi de data de la sessió ordinària del ple que es celebrarà el dia 7 d’abril de 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 49/16 de data 4 d’abril de 2016, de sol·licitud al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge d’una subvenció de 6.199,38 € per a abonar la retribució de l’alcalde d’aquesta corporació de l’exercici 2016, per una dedicació corresponent al 50% de la jornada ordinària.

 

Decret d’alcaldia núm. 50/16 de data 5 d’abril de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 51/16 de data 7 d’abril de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 52/16 de data 12 d’abril de 2016, de donar-se per assabentat que el Sr. Francesc Torra Jounou començarà a exercir l’activitat ramadera d’explotació porcina d’engreix ubicada a la finca Rossells.

 

Decret d’alcaldia núm. 53/16 de data 15 d’abril de 2016, de concessió d’un ajut de 390 euros a l’equip de futbol sala de Sant Climenç per a les despeses de la lliga comarcal de futbol sala 2015-2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 54/16 de data 18 d’abril de 2016, de concessió d’una aportació econòmica de 300 euros a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, per tal de fer front a les despeses ocasionades per l’organització de diferents activitats que es realitzen durant l’any.

 

Decret d’alcaldia núm. 55/16 de data 19 d’abril de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 56/16 de data 21 d’abril de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 57/16 de data 25 d’abril de 2016, de concessió de llicència d’obres a favor de la senyora Laia Torrent Comella per l’execució i consolidació estructural de la masia Cal Xarpell Vell o Casalot d’aquest terme municipal.

 

Decret d’alcaldia núm. 58/16 de data 29 d’abril de 2016, d’adjudicació a l’empresa Geosilva Projectes SL l’execució de les obres de “Revisió i actualització de la senyalització direccional i informativa de les rutes del municipi de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 59/16 de data 29 d’abril de 2016, de nomenament de membre de la Comissió Municipal de Delimitació al Sr. José Antonio Romero Tomás, secretari accidental de la Corporació.

 

Decret d’alcaldia núm. 60/16 de data 5 de maig de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 61/16 de data 5 de maig de 2016, de la presa de coneixement que la Societat Casa Xarpell SL exercirà l’activitat ramadera anomenada “Casa Xarpell SL” al terme municipal de Pinell de Solsonès, en substitució de l’anterior titular Laia Torrent Comella.

 

Decret d’alcaldia núm. 62/16 de data 9 de maig de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 63/16 de data 10 de maig de 2016, de concessió de llicència d’obres a favor d’Endesa Distribución Eléctrica SLU per reforma de la línia aèria 25 kV existent a “Solsona2”, entre els suports número 17 i número 19, consistent en la instal·lació d’un suport metàl·lic i la reinstal·lació del conductor existent, als efectes de poder realitzar la connexió de la línia que en un futur alimentarà el P.T. “Costa de Coïns” al terme municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 64/16 de data 17 de maig de 2016, de sol·licitud d’un ajut directe a la Diputació de Lleida per un import de 22.320,18 € per al de finançar part del cost de portar a terme la fase II del projecte revisat de rehabilitació de la planta 1ª de l’Ajuntament vell”, per a sala d’audiovisuals.

 

Decret d’alcaldia núm. 65/16 de data 18 de maig de 2016, de canvi de data de la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que es celebrarà el proper dia 30 de maig de 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 66/16 de data 18 de maig de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 67/16 de data 20 de maig de 2016, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals corresponent al primer trimestre de 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 68/16 de data 20 de maig de 2016, de concessió d’un ajut econòmic de 300 euros a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, per tal de fer front a les despeses ocasionades per l’organització de la Festa de la Serra de Sant Climenç.

 

Decret d’alcaldia núm. 69/16 de data 20 de maig de 2016, de presa de coneixement que la llicència d’obres per dur a terme el “Projecte d’instal·lació d’explotació porquina d’engreix a la finca Setó” canvia de titularitat a favor de Lluís Ribera Pallisa.

 

Decret d’alcaldia núm. 70/16 de data 24 de maig de 2016, de procedir a la devolució de l’import no justificat de la subvenció concedida per abonar retribucions a determinats càrrecs electes 2015 per un import de 34,55 euros.

 

Decret d’alcaldia núm. 71/16 de data 25 de maig de 2016, d’aprovació de la memòria valorada de les obres de conservació del paviment del camí de Sant Climenç a Cal Torrent, redactada per Raimon Guitart i Garcia, amb un pressupost d’execució per contracta que ascendeix a 10.687,17 euros.

 

Decret d’alcaldia núm. 72/16 de data 30 de maigl de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 73/16 de data 31 de maig de 2016, de sol·licitud a l’Institut d’Estudis Ilerdencs d’un ajut per tal de finançar part de la despesa ocasionada per l’edició del Full informatiu de Pinell de Solsonès 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 74/16 de data 31 de maig de 2016, d’aprovació de l’abonament de l’import en concepte de recuperació dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària de 2012 a M. Claustre Torra Viladrich.

 

Decret d’alcaldia núm. 75/16 de data 1 de juny de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 76/16 de data 3 de juny de 2016, de sol·licitud d’un ajut per tal de finançar la rehabilitació interior de l’església de Sant Climenç 4-Fase a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

 

Decret d’alcaldia núm. 77/16 de data 3 de juny de 2016, d’aprovació definitiva del projecte d’obres per a l’execució del Projecte de Línia Aèria 25kv, derivació a nou P.T. “Costa de Coins”, promogut per l’empres Cobra Instalaciones y Servicios SA.

 

Decret d’alcaldia núm. 78/16 de data 3 de juny de 2016, de presa de coneixement de la comunicació del canvi de titularitat de la llicència ambiental de l’activitat de Turisme Rural a la Casa Rectoria de Madrona que passa a ser titularitat de la Societat Sant Petrus Madrona SCCL.

 

Decret d’alcaldia núm. 79/16 de data 6 de juny de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 80/16 de data 7 de juny de 2016, de sol·licitud d’una subvenció a l’Institut Català de les Dones, per tal de finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació i el desenvolupament de polítiques de dones.

 

Decret d’alcaldia núm. 81/16 de data 9 de juny de 2016, d’atorgament d’un ajut a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, per tal de finançar les despeses de la Festa de Sant Joan 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 82/16 de data 10 de juny de 2016, d’acceptació de la comunicació de fer un foc de camp per la Revetlla de Sant Joan a la Masia la Rovira, condicionada a l’atorgament del corresponent permís per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Decret d’alcaldia núm. 83/16 de data 10 de juny de 2016, de sol·licitud d’un ajut directe a la Diputació de Lleida per finançar part del cost de portar a terme les actuacions previstes en el pressupost per portar a terme la renovació de la senyalització de la ruta de les fonts.

 

Decret d’alcaldia núm. 84/16 de data 14 de juny de 2016, d’atorgament d’un ajut econòmic de 300 euros per tal de finançar les despeses ocasionades per la Festa Major de Madrona.

 

Decret d’alcaldia núm. 85/19 de data 17 de juny de 2016, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals d’Electra del Cardener Energia SA.

 

Decret d’alcaldia núm. 86/16 de data 17 de juny de 2016, d’aprovació de la liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals d’Electra del Cardener SA.

 

Decret d’alcaldia núm. 87/16 de data 21 de juny de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 88/16 de data 29 de juny de 2016, de concessió de llicència d’obres a la Sra. Pilar Ramon Caelles per a executar les obres de rehabilitació de la teulada del cobert annex de Cal Fuster.

 

Decret d’alcaldia núm. 89/16 de data 29 de juny de 2016, d’aprovació de la memòria tècnica valorada anomenada “Línies aèries i subterrànies de baixa tensió del nou PT “Costa de Coins”, redactada i presentada per COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA.

 

Decret d’alcaldia núm. 90/16 de data 30 de juny de 2016, d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Consell Comarcal del Solsonès per dur a terme la contractació de personal que ha de dur a terme el projecte de manteniment d’espais públics: Planificació i gestió del manteniment d’espais públics municipals del Solsonès i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia núm. 91/16 de data 30 de juny de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 92/16 de data 5 de juliol de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 93/16 de data 12 de juliol de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 94/16 de data 20 de juliol de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 95/16 de data 20 de juliol de 2016, de concessió de llicència d’obres a favor de Casa Xarpell SL per l’ampliació d’explotació avícola d’engreix a la finca Xarpell al terme municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 96/16 de data 20 de juliol de 2016, de concessió de llicència d’obres a favor d’Estanislau Sangrà Font per la reforma de la masia Sangrà, situada al terme municipal de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 97/16 de data 22 de juliol de 2016, de concessió de llicència d’obres a favor de la societat Ramadera i Cogeneració Llorens SL per l’execució del projecte en sol no urbanitzable per ampliació d’una explotació porcina d’engreix a la finca Valldecom (pol. 2, Parc. 117) de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 98/16 de data 29 de juliol de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 99/16 de data 29 de juliol de 2016, d’habilitació com a Secretària-Interventora accidental durant el període comprès entre els dies 1 al 15 d’agost de 2016 (ambdós inclosos), la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, Secretària-Interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 100/16 de data 2 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 101/16 de data 5 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 102/16 de data 22 d’agost de 2016, d’aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019 de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, elaborat pel Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 103/16 de data 25 d’agost de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 104/16 de data 26 d’agost de 2016, d’adjudicació a l’empresa Transports i excavacions J. Ribera l’execució de les obres d’actuacions en camins forestals del TM de Pinell de Solsonès (Camí de la font de Coïns, Camí del Serrat dels Codellats i Camí de Sallent), objecte dels ajuts per a la gestió forestal sostenible.

 

Decret d’alcaldia núm. 105/16 de data 30 d’agost de 2016, d’habilitació com a alcaldessa en funcions de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període comprès entre els dies 4 i 9 de setembre de 2016 (ambdós inclosos), a la Sra. Mariona Martín Grau, tinent d’alcalde.

 

Decret d’alcaldia núm. 106/16 de data 30 d’agost de 2016, d’habilitació com a Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, a la Sra. Esther Garrido Hernández, Secretària-Interventora del SAT del Consell Comarcal del Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 107/16 de data 1 de setembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 108/16 de data 2 de setembre de 2016, d’aprovació de la memòria i sol·licitud d’una subvenció al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per dur a terme dins la convocatòria 2016-2017 actuacions de reparacions, manteniment i conservació dels pressupostos en curs.

 

Decret d’alcaldia núm. 109/16 de data 12 de setembre de 2016, d’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, que serviran de base per a l’elaboració del pressupost de l’exercici següent.

 

Decret d’alcaldia núm. 110/16 de data 13 de setembre de 2016, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Francesc Torra Bernaus, per la tinença de 4 ovelles, 1 marrà, 3 xais (engreix), 8 cabres, 1 boc i 6 cabrits (cria), per autoconsum.

 

Decret d’alcaldia núm. 111/16 de data 21 de setembre de 2016, de presentació davant el Consorci AOC la sol·licitud d’alta al servei de Registre Únic.

 

Decret d’alcaldia núm. 112/16 de data 22 de setembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 113/16 de data 28 de setembre de 2016, d’adjudicació a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis SAU els treballs inclosos en la Memòria Valorada – Obres de conservació del paviment del camí de Sant Climenç a Cal Torrent” per import de 10.363,65 €, d’acord amb la oferta presentada per aquesta empresa, i procedir a la signatura del pertinent contracte d’obres.

 

Decret d’alcaldia núm. 114/16 de data 29 de setembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 115/16 de data 29 de setembre de 2016, d’autorització al Consell Comarcal del Solsonès a dur a terme les actuacions incloses en el “Projecte bàsic i d’execució de les obres d’arranjament i reparació de camins de la xarxa de camins d’interès comarcal per l’accés a masies i nuclis de població a la comarca del Solsonès” i que afecten al municipi de Pinell, com és el Camí d’Interès Comarcal (CIC-60): Camí de Miravé. (Terme municipal de Pinell de Solsonès).

 

Decret d’alcaldia núm. 116/16 de data 29 de setembre de 2016, de sol·licitud d’una subvenció de 17.360,14 € a la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per a dur a terme la segona fase de l’obra de rehabilitació de la planta primera de l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals.

 

Decret d’alcaldia núm. 117/16 de data 6 d’octubre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 118/16 de data 7 d’octubre de 2016, de sol·licitud d’un ajut de 20.000 € a la Diputació de Lleida per a finançar part de l’execució de la “Memòria justificativa d’una connexió d’emergència entre la captació del Cardener i les ETAPS de Llera i Torregassa”.

 

Decret d’alcaldia núm. 119/16 de data 18 d’octubre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 120/16 de data 21 d’octubre de 2016, de concessió d’una pròrroga de 5 dies a SAT Cal Ramon de Llorens per tal de que aporti la documentació requerida.

 

Decret d’alcaldia núm. 121/16 de data 21 d’octubre de 2016, d’atorgament de llicència d’obres al Sr. Joan Esteve Gilabert per a l’execució de les obres detallades en el “Projecte bàsic i d’execució de dos magatzems agrícoles (Explotació Les Viles), al TM de Pinell de Solsonès”.

 

Decret d’alcaldia núm. 122/16 de data 4 de novembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 123/16 de data 11 de novembre de 2016, d’atorgament a l’Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès, d’un ajut econòmic per un import de 300,00 €, per fer front a les despeses ocasionades per la celebració de la festa de l’allioli de codony.

 

Decret d’alcaldia núm. 124/16 de data 11 de novembre de 2016, de canvi de la data de la propera sessió ordinària pel ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, essent el dia 17 de novembre de 2016.

 

Decret d’alcaldia núm. 125/16 de data 16 de novembre de 2016, de considerar que el Sr. Adalberto Morinigo Medina ha desistit de la seva petició de legalització d’una nova explotació ramadera a la finca Huguets, del TM de Pinell de Solsonès, atès que no ha presentat la documentació requerida en el termini previst.

 

Decret d’alcaldia núm. 126/16 de data 16 de novembre de 2016, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada per la Sra. Maria Coletas Pallarès, per la integració de l’explotació ramadera en la MO 5450AX.

 

Decret d’alcaldia núm. 127/16 de data 17 de novembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 128/16 de data 29 de novembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 129/16 de data 30 de novembre de 2016, de sol·licitud d’un ajut directe a la Diputació de Lleida per un import de 10.363,65 € per tal de finançar el cost de portar a terme les obres de conservació del paviment del camí de Sant Climenç a Cal Torrent.

 

Decret d’alcaldia núm. 130/16 de data 2 de desembre de 2016, d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i el Bisbat de Solsona per a l’execució de les obres de rehabilitació interior de l’església de Sant Climenç, de data 2 de desembre de 2016 i procedir a la seva signatura.

 

Decret d’alcaldia núm. 131/16 de data 2 de desembre de 2016, de concessió del canvi de classificació de l’activitat ramadera porcina i avícola d’engreix existent a la finca Cal Ramon de Llorens.

 

Decret d’alcaldia núm. 132/16 de data 5 de desembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 133/16 de data 16 de desembre de 2016, de concessió de llicència d’obres al Sr. Ramon Viladrich Auguets, per a executar les obres incloses en la sol·licitud de llicència d’obres, definides també a l’informe tècnic municipal i detallades en el Projecte bàsic i d’execució d’obra d’un magatzem agrícola al TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 134/16 de data 20 de desembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 135/16 de data 21 de desembre de 2016, d’acceptació de la comunicació ambiental presentada pel Sr. Antoni Cuspinera Ruiz, per la tinença de tres cavalls.

 

Decret d’alcaldia núm. 136/16 de data 23 de desembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.

 

Decret d’alcaldia núm. 137/16 de data 23 de desembre de 2016, de concessió de llicència al Sr. Josep Llorens Bonsfills per a la segregació de la parcel·la cadastral localitzada al pol. 2, parc. 117 del TM de Pinell de Solsonès.

 

Decret d’alcaldia núm. 138/16 de data 23 de desembre de 2016, d’adjudicació a l’empresa Transports i Excavacions Josep Ribera Pallisa, els treballs de manteniment de camins municipals consistents en repàs amb motoanivelladora i estesa de graveta, d’acord amb el pressupost presentat a aquest ajuntament del dia 19 de desembre de 2016, per import de 2.502,28 €.

 

Decret d’alcaldia núm. 139/16 de data 31 de desembre de 2016, d’aprovació de diverses factures i ordenació del seu pagament.