Decrets d’alcaldia

 

Aquesta és la relació de resolucions d’alcaldia de les quals se n’ha donat compte al corresponent ple ordinari:

Decrets de l’any 2011

Decrets de l’any 2012

Decrets de l’any 2013

Decrets de l’any 2014

Decrets de l’any 2015

Decrets de l’any 2016

Decrets de l’any 2017