Decrets d’alcaldia

Aquesta és la relació de resolucions d’alcaldia de les quals se n’ha donat compte al corresponent ple ordinari:

Decrets de l’any 2011

Decrets de l’any 2012

Decrets de l’any 2013

Decrets de l’any 2014

Decrets de l’any 2015

Decrets de l’any 2016

Decrets de l’any 2017

Decrets de l’any 2018

Decrets de l’any 2019

Decrets de l’any 2020