Bases reguladores d’ajuts aprovades

 

El Ple extraordinari de data 28 de gener de 2015, ha aprovat inicialment, les següents bases:

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a la instal•lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar al TM de Pinell de Solsonès

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per a l’adquisició de motobombes per a extinció d’incendis al TM de Pinell de Solsonès

Els ajuts es podràn demanar un cop transcorregut el període d’exposició pública, i un cop dictat el decret de convocatòria.

 

Terminis:

Disposareu d’un termini de 3 mesos per sol•licitar l’ajut per a la instal•lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar, a comptar des del dia en què es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOPLL) o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La convocatòria també es publicarà en aquesta pàgina web.

Disposareu d’un termini de 2 mesos per sol•licitar l’ajut per a l’adquisició de motobombes per a extinció d’incendis, a comptar des del dia en què es publiqui la convocatòria al BOPLL o al DOGC. La convocatòria també es publicarà en aquesta pàgina web.

 

Convocatòries:

En data 6 de març de 2015 s’ha aprovat l’obertura de la convocatòria d’ambdues subvencions.

En data 13 de març de 2015 ha sortit publicat en el BOP i en data 17 de març de 2015 ha sortit publicat en el DOGC, i per tant, ja es poden presentar les sol·licituds a la secretaria d’aquest ajuntament.

Convocatòria d’ajuts per a les plaques solars tèrmiques

Convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de motobombes

 

Els ajuts de les plaques solars es poden sol·licitar fins el dia 16 de juny de 2015

Els ajuts de les motobombes es poden sol·licitar fins el dia 16 de maig de 2015

 

Anuncis sobre els ajuts:

Anunci sobre la modificació de les bases reguladores d’ajut en l’adquisició de motobombes

 

Formularis per a les sol·licituds:

Formulari per a la sol·licitud de plaques solars tèrmiques

Formulari per a la sol·licitud de la llicència d’obres de les plaques solars tèrmiques

Formulari per a la sol·licitud de motobombes

 

Resolucions sobre els ajuts:

Resolució d’atorgament de subvencions

Resolució de modificació de bases reguladores de l’ajut

 

Certificat d’acord de Ple 31/08/2015:

Certificat d’acord de Ple del 31 d’agost de 2015

 

Formulari per la justificació de la subvenció concedida per la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar:

Formulari per la justificació de la subvenció concedida per la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar

 

 

En cas de descarregar els documents, si tens problemes per a visualitzar-los en el teu escriptori, fes clic aquí, segueix els pasos descrits i descarrega un lector de PDF. (Ves amb compte de desmarcar la casella del protector antivirus McAfee, si no t’interessa que es descarregui.)