Actualitat

 • L’Ajuntament de Pinell fa una donació de més de 600 mascaretes al Centre Sanitari del Solsonès
 • CONDICIONAMENT DE CAMINS FORESTALS DEL MUNICIPI
 • L’Ajuntament de Pinell de Solsonès obsequia amb un lot que inclou mascaretes, termometres i gel hidroalcohòlic, als seus veïns i veïnes
 • Adjudicació de les obres de condicionament i pavimentació de diversos camins del municipi
 • Calendari de cobrança Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
 • L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha repartit mascaretes reutilitzables a totes les veïnes i veïns del municipi.
 • Mesures de prevenció contra la Covid-19
 • NIT MÀGICA DE REIS A SANT CLIMENÇ DE PINELL
 • Programa d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitat 2019
 • Ajut per a l’adquisició de servidor, sais i switch.
 • Ajut per a publicacions periòdiques
 • Ajut per l’adquisició d’equipament informàtic.
 • Ajut per l’adquisició d’un gestor d’expedients
 • TALLER “AUTOESTIMA PER A LA VIDA” AMB LA PSICOLOGA HERMÍNIA GOMÀ
 • SORTIDA ANUAL DEL MUNICIPI DE PINELL DE SOLSONÈS 2019
 • Festa Major Madrona 2019
 • SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL
 • Festa Major St. Climenç 2019
 • CARAMELLES AL MUNICIPI DE PINELL 2019
 • Realitzada la 8a. caminada popular de Pinell
 • 8a Caminada Popular
 • Anunci publicitat web
 • SORTIDA ANUAL DEL MUNICIPI DE PINELL DE SOLSONÈS 2018
 • Ajut per a publicacions periòdiques
 • Ajut per a equipaments culturals (béns mobles)
 • Pla de manteniment de camins de titularitat municipal 2017
 • Fotos Festa Major de Sant Climenç 2018
 • Pla de manteniment de camins de titularitat municipal, per a l’anualitat 2016
 • Programa d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida 2018
 • Festa Major de Sant Climenç 2018
 • 7a. CAMINADA POPULAR DE PINELL DE SOLSONÈS
 • CARAMELLES AL MUNICIPI DE PINELL 2018