L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha estat beneficiari de l’ajut per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per un import de 20.399,75 €  (8.771,89 € FEADER) dins de l’expedient TES188/21/000209,  corresponent a la RESOLUCIÓ ACC/2603/2021, de 4 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 les subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. L’objecte subvencionat ha estat destinat a actuacions de conservació, millora i ordenació de l’ús públic a la riera de Madrona  i els resultats han estat satisfactoris pel territori.