Activitats culturals

 

Escola de Sant Climenç

Associació de veïns del municipi de Pinell de Solsonès

Grup d’Esplai Teatre Vila-Closa