Acondicionament del cementiri de Sallent de Pinell

Durant aquest mes d’octubre, l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha portat a terme l’obra d’acondicionament del cementiri de Sallent de Pinell, ja que aquest es trobava molt deteriorat pel pas del temps. Aquesta actuació ha estat possible gràcies al suport de la Diputació de Lleida.

Els treballs d’acondicionament han consistit en formigonar l’entrada, el passadís dels nínxols i els nínxols posteriors, també s’han rebaixat i anivellat les terres; s’ha procedit a la col·locació d’una tela antigerminant, una reixa de desaigües i finalment l’engravillat de la superfície. Tots aquests treballs s’han realitzat amb la premissa d’integració de l’obra en l’entorn.

Amb aquesta actuació considerem assegurat el manteniment del cementiri per un llarg període de temps.