L’Ajuntament de Pinell de Solsonès t’ofereix tota la informació.

Tràmits

Actualitat del Municipi de Pinell de Solsonès

  • Actuacions de conservació, millora i ordenació de l’ús públic a la riera de Madrona  
  • CONVOCATÒRIA CONCURS PER A SELECCIONAR UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
  • REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI DE SANT CLIMENÇ DE PINELL
  • ROBATORI DE CABLE DE TELÈFON AL MUNICIPI
  • OBRES D’EIXAMPLAMENT DEL CARRER MAJOR A SANT CLIMENÇ
  • Campanya impensables
  • ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE COÏNS
  • CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM MUNICIPAL