L’Ajuntament de Pinell de Solsonès t’ofereix tota la informació.

Tràmits

Actualitat del Municipi de Pinell de Solsonès

  • Foto interior REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT-ESCOLA
  • REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT-ESCOLA AL NUCLI DE SANT CLIMENÇ DE PINELL
  • FESTA MAJOR DE SANT CLIMENÇ 2022
  • Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura, any 2021.
  • MILLORES AL CAMÍ DE SALLENT I AL CAMÍ DE MIRAVÉ
  • Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura, any 2020.
  • Lluitem contra la violència de gènere
  • L’Ajuntament de Pinell de Solsonès activa el Pla d’Actuació Municipal per a risc d’incendis forestals en fase d’ALERTA